:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

رولربیرینگ توریدال

 

رولربیرینگ توریدال CARB

 


با رینگ داخلی استوانه‌ای یا مخروطی
طرح اصلی باز
با مجموعه رولرهای راهنماشونده با قفسه (48)
با مجموعه رولرهای بدون قفسه
با آب‌بند تماسی (49)
 

48                    49