تماس بگیرید:

(021) 33990405
(031) 36643546

رولربیرینگ توریدال

 

رولربیرینگ توریدال CARB

 


با رینگ داخلی استوانه‌ای یا مخروطی
طرح اصلی باز
با مجموعه رولرهای راهنماشونده با قفسه (48)
با مجموعه رولرهای بدون قفسه
با آب‌بند تماسی (49)
 

48                    49