:شماره تماس 
 :واتس اپ 

رولربیرینگ استوانه ای

 

 رولربیرینگ استوانه‌ای

 


یک ردیفه

طرح NU
طرح N
طرح NJ
طرح NUP
رینگ زاویه‌دار (Angle Ring)
برای طرح‌های NU و NJ

 
                                                


رولربیرینگ استوانه‌ای


دو ردیفه با رینگ داخلی استوانه‌ای یا مخروطی

طرح NNU (17)
طرح NN (18)
طرح NNUP
 

چهار ردیفه با رینگ داخلی استوانه‌ای یا مخروطی
طرح باز (19)
با آب‌بند تماسی

        17  18 

19
رولربیرینگ استوانه‌ای بدون قفسه (Full Complement)


یک ردیفه
 طرح NCF (20)
 طرح NJG (21)
 

دو ردیفه
 با رینگ داخلی لبه‌دار (Integral Flange) (22)
 با رینگ داخلی و خارجی لبه‌دار
 با آب‌بند تماسی (23)

 

         20  21 
    22  23