:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

روش های روانکاری با روغن

روش های روانکاری با روغن

حمام روغن
 ساده ترین روش برای روانکاری با روغن حمام روغن می‌باشد (شکل زیر). روغن توسط اجزای دورانی بیرینگ در داخل بیرینگ توزیع شده و سپس مجدداً به حمام روغن بر می‌گردد سطح روغن درحالت سکون باید تا مرکز پایین‌ترین جزء غلتنده بیرینگ باشد. استفاده از نشان دهنده ارتفاع روغن نظیر SKF LAHD 500 برای اطمینان از ارتفاع صحیح روغن توصیه می‌شود. در سرعت‌های بالا ارتفاع روغن به شدت افت کرده و نشیمنگاه توسط کنترل کننده ارتفاع  روغن بیش از اندازه از روغن پر می‌شود.

 
رینگ توزیع کننده روغن
در کاربردهایی که به علت سرعت و دما، استفاده از روش روانکاری با روغن لازم بوده و قابلیت اطمینان بالا نیاز می‌ّاشد. رو روانکاری با رینگ توزیع کننده توصیه می‌شود (شکل8) رینگ توزیع کننده وظیفه چرخش روغن را انجام می‌دهد.

(شکل 8)

رینگ بر روی یک بوش در یک طرف شفت آویزان می‌باشد و از پایین در داخل مخزن، نیمه پایینی نشینگاه قرار گرفته است. با دوران شفت رینگ روغن را به همراه خودبالا آورده و روغن در یک سمت بیرینگ جمع می‌شود و پس از جریان یافتن در بیرینگ به مخزن پایین برمی‌گردد. نشیمنگاه‌های دو تکه مدل SONL برای روانکای با رینگ توزیع کننده طراحی شده‌اند شکل 7

(شکل 7)چرخش روغن
سرعت بالا باعث افزایش دما شده و دمای بالا سرعت پیر شدن روغن را افزایش می‌دهد. برای جلوگیری از تعویض‌های متعدد روغن و ایجاد جریان کامل روغن متلاطم، روانکاری با سستم چرخش روغن ترجیج داده می‌شود (شکل8) چرخش روغن معمولاً توسط یک پمپ انجام می‌شود. روغن بعد از عبور از بیرینگ وارد مخزن شده و ادر آن‌جا فیلتر و در صورت نیاز قبل از بازگشت به بیرینگ خنک می شود. فیلتر دقیق روغن باعث افزایش فاکتور   و افزایش عمر سرویس بیرینگ می‌شود (بخش «عمر اسمی SKF»)
خنک‌کردن روغن باعث پایین نگه داشتن دمای کارکرد می‌شود.

جت روغن
در سرعت‌های خیلی زیاد میزان روغن باید دقیق و کافی باشد زیرا روغن زیادی باعث افزایش دمای کارکرد می‌شود. یکی  از روش‌های مؤثر برای این منظور روش جت روغن (شکل9) می‌باشد، که در آن روغن با فشار درگوشه بیرینگ تزریق می‌شود. سرعت جت روغن باید به اندازه کافی باشد (حداقل m/s5) تا از تلاطم در اطراف بیرینگ جلوگیری کند.

(شکل 9)مخلوط هوا و روغن (oil-Spot)
در این روش (شکل زیر) روغن به میزان کم و دقیق به کمک هوای فشرده به بیرینگ تزریق می‌شود. با این مقدار کم روغن دمای کارکرد بیرینگ کاهش می‌یابد و در این روش می‌توان به سرعت کارکرد بیشتری نسبت به روش‌های دیگری دست یافت. روغن توسط یک واحد تزریق کننده دقیق نظیر VOGEL OLA [4][5]  در فاصله‌های زمانی معین وارد جریان هوای مداوم می‌شود. روغن تزریق شده به راحتی توسط جریان هوا در لوله به محل قرارگیری بیرینگ شده و فشار آن از ورود آلودگی‌ها به داخل بیرینگ جلوگیری می‌کند.

 
بخار روغن (Oil Mist)
روشن بخر روغن برای مدت‌ها به علت اثرات منفی محیطی توصیه نمی‌شد.
نسل جدید در دستگاه‌های تلید کننده بخار روغن، بخار روغن با PPm 5 روغن را تولید می‌کنند. طرح جدید آب‌بند‌های خاص مقدار سرگردان (Stray Mist) را در حداقل نگه می‌دارند. در صورت استفاده از روغن مصنوعی غیر رسمی، اثرات منفی محیطی به حداقل ممکن می‌رسد. امروزه روش بخار روغن در کاربردهای خاص نظیر صنایع نفت استفاده می‌شود.