:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

روانکاری

روانکاری

نشیمنگاه های SNL با اب بند های استاندارد  برای روانکاری با گریس طراحی شده اند. برای روانکاری با روغن  لازم است اصلاحاتی بر روی  نشیمنگاه  انجام  گیرد.این نشیمنگاه ها فقط  به همراه  آب بند های مخصوص برای روانکاری با روغن  باید سفارش  شوند .