:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

روانكاري

روانكاري

روانكاري با روغن يا گريس محتوي افزودني هاي EP براي رولربيرينگ هاي كروي كف گرد توصيه مي شود .
 هنگام روانكاري با گريس بايد محل تماس انتهاي رولرها ولبه رينگ داخلي به نحوي از روانكار تغذيه  شود . وابسته به نوع كاربرد ،‌بهترين روش پر كردن بيرينگ ونشيمنگاه با گريس ويا روانكاري مجدد  به طور منظم است .
 به علت نوع طراحي  داخلي ،‌رولر بيرينگ هاي كروي كف گرد داراي عملكرد پمپي مي باشند كه مي توانند به چرخش روغن در شرايط
- شفت عمودي (شكل زير)يا


شفت افقي (شكل) كمك كنند


عملكرد پمپي بايد هنگام انتخاب روانكار وآب بند در نظر گرفته شود.