:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

روانكاري

روانكاري

رولرهاي بادامكي دو رديفه توسط گريس با غليظ كننده ليتيمي و غلظت 3 مطابق معيار NLGI پر شده‌اند. اين گريس مقاومت به خوردگي خوبي داشته و براي دماي كاركرد 30oc- تا 120oc+ مناسب است. لزجت روغن پايه 98mm2/s در 40oc بوده و در100oc  ميزان لزجت روغن پايه 9.4mm2/s است.
 در شرايط كاركرد طبيعي، رولرهاي بادامكي نياز به تعمير و نگهداري ندارند. ولي در صورت كه محيط كاركرد داراي رطوبت و ذرات جامد باشد و يا بيرينگ براي مدت طولاني در دماي بالاتر از 70oc كار كند، لازم است كه آنها را روانكاري مجدد كرد. رينگ داخلي داراي سوراخ روانكاري براي اين منظور است. بايد از گريس با غليظ كننده ليتيمي براي روانكاري مجدد استفاده شود. (ترجيحاً گريس SKF LGMT 3 ) گريس بايد به آرامي تزريق شود تا به حفاظ فلزي صدمه نزند.