:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

روانكاري

روانكاري

رولرهاي بادامكي يك رديفه به صورت گريسكاري شده براي تمام عمر كاركرد توليد مي‌شوند و امكان روانكاري مجدد ندارند. گريس بكار رفته با غليظ كننده ليتيمي بوده كه غلظت آن 3 مطابق معيار NLGI است. اين گريس خواص ضدزنگ خوبي داشته و براي محدوده دماي  تا  مناسب است. لزجت روغن پايه در دماي  برابر 98mm2/s و در  برابر 9.4mm2/s مي‌باشد.