:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

روانکاری با روغن

روانکاری با روغن

روانکاری با روغن در بیرینگ‌ها وقتی که سرعت بالا باشد، یا دمای کارکرد اجازه استفاده از گریس را نمی‌دهد، وقتی که حرارت ناشی از اصطکاک یا فرآیند باید از بیرینگ به خارج منتقل شود و یا وقتی که اجزای مجاور (چرخدنده و غیره) با روغن روانکاری می‌شوند، استفاده می‌شود.
به منظور افزایش عمر بیرینگ، روش های روانکاری با روغن که در آن ها از روغن تمیز استفاده می‌شود ترجیح داده می‌شوند (نظیر روش چرخش روغن با فیلتر مناسب روغن، روش جت روغن و روش مخلوط هوا و روغن با فیلتر هوا و روغن) در روش‌های چرخش روغن و مخلوط هوا و روغن ابعاد لوله‌ها و مجراها باید به نحو مناسب طراحی شوند تا روغن رودی به بیرینگ بتواند از آن خارج شود