:شماره تماس 
 :واتس اپ 

رفتار اصطکاکی بیرینگ های مختلط

 

رفتار اصطکاکی بیرینگ های مختلط

به علت مدول الاستیسیته بالای سرامیک‌ها بیرینگ‌های مختلط سطح تماس کمتری دارند که باعث کاهش اصطکاک غلتشی و لغزشی می‌شود. به علاوه چگالی سرامیک از فولاد کمتر می‌باشد و در نتیجه نیروهای گریز از مرکز در بیرینگ‌های مختلط کمتر است که این موضوع نیز باعث کاهش اصطکاک در سرعت‌های بالا می‌شود.
در معادلات بالا، ممان اصطکاکی برای بیرینگ‌های مختلط تماس زاویه‌ای را می‌توان با جایگزینی ثابت‌های هندسی  R3 و  S3 برای بیرینگ تمام فولادی، با  0.41R3و  0.41S3 محاسبه نمود.
بلبیرینگ‌های شیار عمیق مختلط در سرعت‌های بالا لازم است که به صورت محوری پیش‌بار شوند. در این شرایط بلبیرینگ‌های شیار عمیق مانند بلبیرینگ‌های تماس زاویه‌ای عمل می‌کنند و بنابراین کاهش اصطکاک در سرعت‌های زیاد مشابه حالت فوق است.