:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

رزوه

رزوه

غلاف  های بیرون  کشیدنی  تا اندازه  38 دارای  رزوه متریک  با تلرانس  6g مطابق  استاندارد ISO 965-3:1998 می باشند . غلاف  های  بزرگ تر دارای  رزوه  متریک  زوذنقه ای  با تلرانس  7e مطابق  استاندارد  ISO 2903:1993 می باشند. اگر از مهره  استاندارد  استفاده  نشود،‌ روزه مهره برای غلاف  تا اندازه  38 باید دارای تلرانس  5H مطابق  استاندارد  ISO 965-3:1998 باشد . رزوه  مهره برای غلاف های  بزرگ تر  باید  دارای  تلرانس 7H مطابق  استاندارد  ISO 2903:1993 باشند .


تلرانس  شفت
غلاف های بیرون  کشیدنی خود را با قطر  شفت  وفق می دهند لذا محدوده وسیعی از تلرانس  های قطر نسبت به بیرینگ  ها با رینگ داخلی  استوانه ای برای شفت  مجاز است. البته تلرانس های فرم هندسی باید در محدوده دقیق تری حفظ شوند . زیرا دقت  های فرم  بر دقت های  حرکتی بیرینگ اثر مستقیم دارند . عموما  شفت باید  با تلرانس  h9 ماشینکاری  شده باشد و تلرانس  استوانه ای  بودن باید  IT5/2 مطابق استاندارد ISO 1101:2004 باشد .