:شماره تماس 
 :واتس اپ 

رزوه غلاف های واسطه

رزوه

غلاف های واسطه  تا اندازه  40mm دارای  روزه متریک با تلرانس  6g مطابق استاندارد  ISO 965-3:1998 می باشند . غلاف های واسطه بزرگ تر  دارای رزوه  متریک ذوزنقه ای با تلرانس  7e مطابق استاندارد  ISO 2903:1993 هستند .