:شماره تماس 
 :واتس اپ 

راه اندازي آزمايشي

راه اندازي آزمايشي

بعد از نصب بيرينگ و روانكاري آن اندازه گيري آزمايشي انجام شده و سر و صدا و دماي بيرينگ بررسي مي‌شود.
راه اندازي آزمايشي بايد تحت بار كم و در صورتي كه سرعت متغير است درسرعت‌هي پايين و متوسط انجام شود تحت هيچ شرايطي نبايد بيرينگ‌ها را در حالت بدون بار راه‌اندازي و با سرعت‌هاي بالا شتاب داد. زيرا بر اثر لغزش اجزاي غلتنده سطح غلتش صدمه ديده و يا قفسه تحت تنش بالا قرار مي‌گيرد (به «بار حداقل» در بخش مربوط به هر بيرينگ مراجعه كنيد.)
سر و صدا و ارتعاش را مي‌توان با استتوسكوپ الكترونيكي (Erectronic Stethoscope) بررسي كرد. به طور طيعي بيرينگ ها صداي ريز و بم خرخر (Purring) توليد مي‌كنند. سوت كشيدن (Whistling) يا صداي ريز گوش خراش نشان دهنده عدم روانكاري كامل مي‌باشد. صداي بلند و غير يكنواخت مانند چكش‌كاري در بيشتر موارد نشان دهنده وجود آلودگي در بيرينگ يا صدمه ديدن بيرينگ هنگام نصب مي باشد.
افزايش دماي بيرينگ بلافاصله پس از راه‌اندازي طبيعي است. براي مثال در روانكاري با گريس دما تا توزيع يكنواخت گريس در بيينگ كاهش نمي‌يابد و بعد از آن تعادل دمايي بر قرار مي‌شود. افزايش دما يا كاركرد مداوم در دماي بالا نشان دهنده زياد بودن ميزان روانكار و يا واپيچش محوري يا شعاعي بيرينگ است. دلايل ديگر عدم ساخت يا نصب صحيح اجزار در برگيرنده بيرينگ و يا اصطكاك بيش از حد در آب‌بندها مي‌باشند.
در حين آزمايش يا بلافاصله بعد از آن آب‌بندها بايد براي كاركرد صحيح بررسي شده و كليه تجهيزات روانكاري به علاوه سطح روغن در حمام روغن نيز بررسي شوند. ممكن است نمونه‌اي از روانكار براي تعيين آلودگي در بيرينگ و يا سايش اجزاي چيدمان لازم باشد.