:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

دوره های روانکاری مجدد

دوره های روانکاری مجدد

در روانکاری مجدد  tf برای بیرینگ‌ها بر روی شفت افقی که ریگ داخلی آن‌ها دوران می‌کند. در شرایط نرمال و تمیز از نمودارزیر به عنوان تابعی از
• حاصلضرب ضریب سرعت A و ضریب بیرینگ   که درآن
A=ndm
n= سرعت دوران، r/min
dm= قطر متوسط بیرینگ= mm,0.5(d+D)
bf= ضریب بیرینگ وابسته به نوع بیرینگ و شرایط بار  (جدول 1)


• و نسبت بار  C/P
محاسبه می‌شود دوره روانکاری مجددtf   تقریبی بوده و برای دمای کارکرد Cْ 70 و گریس با غلیظ کننده لیتیمی و روغن پایه معدنی و کیفیت خوب صادق می‌باشد. برای شرایط کارکرد متفاوت، دوره روانکاری مجدد به دست آمده از نمودار زیر لازم است بر اساس اطلاعات بخش «تصحیح دوره های روانکاری مجدد با شرایط کارکرد و نوع بیرینگ»تصحیح شود.
اگر ضریب سرعت A از 70%  حد توصیه شده در جدول 1 بیشتر شود و یا دمای محیط بالا باشد، استفاده از محاسبات بخش «سرعت‌ها و ارتعاشات» و برای بررسی دمای کارکرد و روش مناسب روانکاری، توصیه می‌شود.
در صورت استفاده از گریس‌ها با راندمان بالا، دوره‌های طولانی‌تر روانکای مجدد امکان‌پذیر است.