:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

دقت اجزای دربرگیرنده بیرینگ

دقت اجزای دربرگیرنده بیرینگ

در مواردی که بین رینگ‌های بیرینگ و نشیمنگاه یا شفت انطباق تداخلی خیلی محکم وجود دارد رینگ‌های بیرینگ شکل اجزای مجاور را به خود می‌گیرند. اگر انحراف شکلی (Form Deviations) وجود داشته باشد، باعث ایجاد ارتعاش در حین کارکرد می‌شود. بنابراین ماشینکاری شفت و نشیمنگاه مطابق با تلرانس‌های لازم اهمیت زیادی دارد (بخش «تلرانس‌های فرم استوانه‌ای»  را ببینید).