تماس بگیرید:

(021) 33990405
(031) 36643546

خواص نيتريد سيليكون

خواص نيتريد سيليكون

خواص نيتريد سيليكون (سراميك) گريد بيرينگ (si3N4) در بخش «جنس بيرينگ ها » آورده شده است .