:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

خواص الكتريكي

خواص الكتريكي

لايه عايق در بيرينگ هاي INSOCOAT مقاومت موثري در برابر جريان هاي AC وDC ايجاد مي كند. حداقل مقاومت اهمي 50MΩ در 1000 VDC است آزمايش شكست مقاومت لايه عايق الكتريكي را در VDC 3000 نشان داده است .