:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

خواص الكتريكي

خواص الكتريكي

بيرينگ هاي مختلط به طور موثر از خرابي گريس و سطوح  غلتش ناشي از قوس الكتريكي  به علت عبور  جريان  DC يا AC جلوگيري مي كنند ،‌ امپدانس بيرينگ هاي مختلط بسيار بالا مي باشد و حتي در فركانس بالا نيز حفاظت خوبي در مقابل جريان الكتريكي ايجاد مي كند. در بيرينگ هاي كوچك با آب بند اكريلونيتريل بوتادين  NBR تقويت شده با ورق فلزي حد ولتاژ براي ايجاد قوس الكتريكي بين آب بند و رينگ ها بيش از 2.5KVDC است.