:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

خصوصیات طراحی

خصوصیات طراحی

نشمینگاه طراح plummer مدل SNL بیشترین  کاربرد  را بین انواع نشیمنگاه ها دارد به علت تنوع این نشیمنگاه ها به ندرت لازم است  که نشیمنگاه خاص برای  کاربردی  طراحی شود . خصوصیات  اصلی این  نشیمنگاه ها در زیر شرح داده می شوند . 


اجزای  سیستم
نشیمنگاه های مدل SNL شامل مجموعه ای از نشیمنگاه ها مشابه در طراحی با ابعاد متفاوت  می باشند . با ترکیب  این نشیمنگاه ها با اب بند های مختلف  (شکل زیر) گزینه های مختلفی در محدوده  تولیدات  استاندارد  به دست می آید . نشیمنگاه های  SNL می تواند  برای شفت  ها از قطر 20mm تا 160mm بکار  برده شوند 

 

پایه تقویت شده
پایه نشیمنگاه  به وسیله  تیغه ها وگوشت  اضافی  در اطراف  سوراخ  های اتصال  نشیمنگاه به پایه تقویت  شده است  تا اتصال  بهتری  با صفحه  پایه (Base Plate) ایجاد کند  پیچ های  متصل  کننده را می توان پیش بار کرده تا  اتصال  بهتری  به دست آید  این مسئله  باعث تغییر  شکل پایه  ویا سوراخ  نشیمنگاه نمی شود .


اتصال پایه
نشیمنگاه های SNL به صورت  استاندارد  دارای دو سوراخ اتصال  در پایه  می باشند  نشیمنگاه ها با ابعاد  511-609 و بزرگ تر به صورت  استاندارد با چهار  سوراخ اتصال  در پایه و با شماره فنی  FSNL موجود  میباشند  همچنین  نشیمنگاه های بزرگ  بدون سوراخ  اتصال  با شماره فنی  SSNLD  وفقط با  جنس  چدن  داکتیل نیز موجود  می باشند .
همچنین  نشیمنگاه های کوچک  تر از 511-609 را می توان  با چهار  سوراخ  برای نصب استفاده  نمود  در این حالت  محل  ایجاد سوراخ ها بر روی  پایه علامت گذاری  شده اند .


انتقال حرارت
تیغه های  اضافی  در پایه  نشیمنگاه سطح  مقطع  بین  نشیمنگاه و پایه را افزایش داده وباعث  بهبود انتقال  حرارت از  بیرینگ به پایه  می شوند .


امکانات روانکاری  مجدد
در پوش نشیمنگاه های  SNL دارای  دو سوراخ  بسته  شده برای نصب  گریس  خور Grease Nipples می باشند یکی از  این سوراخ  ها با در پوش  فلزی  بسته  شده و دیگری دارای گریس خور است .
همچنین سه محل اضافی دیگر برای روانکاری مجدد  بیرینگ  وآب بند ها علامت گذاری شده اند .


علامت گذاری پایه ها ودر پوش ها
پایه ودر پوش نشیمنگاه ها  در حین  ساخت  نسبت  به هم تنظیم  می شوند وقابل  تعویض  بانشیمنگاه های دیگر  نمی باشند . برای  جلوگیری  از اشتباه  هر پایه  ودر پوش  با شماره  منحصر  به فردی علامت  گذاری  می شوند .


کمک در نصب
برای نصب ساده و تنظیم  دقیق  همراستایی،‌ در دو صفحه انتهایی  پایه  نشیمنگاه علامت هایی که نشان  دهنده  محور سوراخ  Bore Axis ومحوری  عمودی  Vertical Axis هستند ،حک شده است .


علامت  گذاری محل سوراخ ها برای نصب  تجهیزات  جانبی 
محل سوراخ ها برای نصب  دوال  پین Dowel pin سنسورهای تشخیص وضعیت و یا تجهیزات  گریسکاری  اضافی  بر روی نشیمنگاه علامت گذاری شده اند .