:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

حفاظت در مقابل خوردگي، رفتار گريس در برابر آب

حفاظت در مقابل خوردگي، رفتار گريس در برابر آب

گريس باي بيريگ را در مقابل خوردگي حفاظت كرده و نبايد در اثر نفوذ آب از داخل بيرينگ شسته شود. نوع غليظ كننده به تنهايي مقاومت در برابر آب را تعيين مي‌كند. گريس‌ها با غليظ كننده ليتيم مركب (Lithium complex)، كلسيم مركب (complex Calcium) و پلي اوره عوماً مقاومت خوي دارند. نوع مواد افزودني ضد خوردگي تعيين كننده خواص ضدخوردگي گريس مي‌باشند.
پركردن نشيمنگاه و بيرينگ از گريس در سرعت‌هاي پايين براي حفاظت در برابر خوردگي و جلوگيري از ورود آب مفيد مي‌باشد.