:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

حرکت های نوسانی

حرکت های نوسانی

در این نوع حرکت جهت دوران بیرینگ قبل از تکمیل یک دور کامل عوض می‌شود. چون سرعت در نقطه عوض شدن جهت دوران صفر می‌باشد امکان تشکیل کامل فیلم هیدرودینامیک وجود ندارد. در این موارد باید از روانکار با مواد افزودنی مؤثر EP استفاده کرد تا فیلم روانکاری مرزی (Boundary Lubrication) ایجاد و بار را تحمل کند.
برای حرکت‌های نوسانی امکان تعیین حدی برای سرعت وجود ندارد زیرا در این حالت تعادل حرارتی تعیین کننده نبوده و نیروهای اینرسی اهمیت پیدا می‌کنند. با هر تغییر جهت، این خطر وجود دارد که اینرسی باعث لغزش اجزای غلتنده شده و سطوح غلتشی را دچار خراشیدگی (Smear) کنند. شتاب افزاینده یا کاهنده مجاز به جرم اجزای غلتنده و قفسه، نوع و مقدار روانکار، لقی در حین کار و بار بیرینگ بستگی دارد. برای مثال در چیدمان میله اتصال دهنده (Connecting Rod) بیرینگ پیش‌بار شده با اجزای غلتنده کوچک با جرم کم استفاده می‌شود. امکان ارائه راهکارهای کلی برای این موارد وجود ندارد و لازم است در هر حالتی حرکت نوسانی به دقت بررسی شود.