:شماره تماس 
 :واتس اپ 

حرکت بی سر و صدا

 

حرکت بی سر و صدا

 

در بعضی کاربردهای معین نظیر الکتروموتورهای کوچک لوازم خانگی یا تجهیزات اداری سروصدای ایجاد شده در حین کارکرد عامل مهمی در انتخاب بیرینگ است. بلبیرینگ‌های شیار عمیق خاصی برای این کاربردها تولید می‌شوند.