:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

حدود ابعاد پخ های رولربیرینگ‌های مخروطی متریک و اینچی،شعاعی و کف‌گرد

حدود ابعاد پخ ها

به منظور جلوگیری از اندازه‌گذاری غلط شعاع گوشه‌های اجزای در برگیرنده بیرینگ و ساده‌سازی محاسبات محل رینگ نگهدارنده (Retaining Ring )، مقادیر حداکثر حدود پخ‌ها بر حسب ابعاد حداقل حدود (در جداول بیرینگ‌ها)، در جداول زیر آورده شده‌اند. (شکل زیر)


جدول13: حدود ابعاد پخ‌ها برای رولربیرینگ‌های شعاعی و کف‌گرد متریک، بجز رولربیرینگ مخروطی


جدول14: حدود ابعاد پخ‌ها برای رولربیرینگ‌های مخروطی متریک


جدول15: حدود ابعاد پخ‌ها برای رولربیرینگ‌های مخروطی اینچی


جداول فوق آورده شده‌اند. این حدود برای بیرینگ‌های متریک مطابق استاندارد 582:1995 ISO و برای رولربیرینگ‌ها مخروطی اینچی مطابق استاندارد 19.2:1994 ANSI/ABMA می‌باشد، که تفاوت‌های کلی با بیرینگ‌های متریک دارند.
علائم و نمادهای استفاده شده در جداول 13تا 15 به همراه تعاریف آنها  آورده شده‌اند.

 

مثال:
حداکثر شعاع (r1max ) برای پخ‌های بلبیرینگ شیار عمیق 6211 چه مقدار می‌باشد؟ از جداول بیرینگ‌ها  1.5mm = r1min ، mm d=55 به دست می‌آیند. از جدول 13   با 1.5mm = rsmin و d کم‌تر از 120mm مقدار mm 2.3 = r1max را به دست می‌دهد.