:شماره تماس 
 :واتس اپ 

جنس

جنس

نشیمنگاه های SNL از چدن خاکستری ساخته می شوند .برای کاربردهایی که مقاومت چدن خاکستری کافی نیست می توان نشیمنگاه مشابه از نظر ابعادی  را با چدن  کروی  سفارش  داد این نشیمنگاه ها فقط با چهار سوراخ اتصال سری FSNLD یا بدون سوراخ در پایه سری SSNLD تولید می شوند