:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

جنس پوشش NoWear

جنس پوشش NoWear

یک فرایند رسوب  بخار برای پوشش  سرامیکی  کم اصطکاک  انجام می گیرید. بیرینگ هایی که بدین شکل  پوشش داده میشوند دارای خواص  الاستیک  ماده زیرین  ولی سختی  و ضریب اصطکاک  کم و مقاومت به سایش  پوشش می باشند در حین کارکرد مقداری از پوشش در حد میکرون به سطوح مقابل منتقل می شود. انتقال به همراه  ماندگاری  ماده باعث کاهش اصطکاک و افزایش مقاومت در برابر سایش و سائیدگی حتی برای بیرینگ هایی که فقط دارای اجزا غلتنده پوشش داده شده می باشند ،‌می شود.
 خواص  اصلی پوشش  بیرینگ های  No Wear در جدول زیر آورده شده است .