:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

جنس بیرینگ ها

جنس بیرینگ ها

جنس موادی که در ساخت اجزای بیرینگ‌ها بکار می‌رود در کارکرد و قابلیت اطمینان بیرینگ‌های غلتشی اهمیت زیادی دارد. برای رینگ‌های بیرینگ و اجزای علتنده، ملاحظات خاص شامل سختی برای ظرفیت حمل بار، مقاومت به خستگی تحت شرایط تماس غلتشی  و شرایط روانکار تمیز یا آلوده و پایداری ابعادی (Dimensional Stability ) می‌باشند.
 برای قفسه این ملاحظات شامل اصطکاک، کرنش (Strain )، نیروهای اینرسی و در بعضی موارد واکنش شیمیایی روانکارهای خاص، حلال‌ها (Solvents )، خنک کننده‌ها (Coolants ) و مبردها (Refrigerants ) می‌باشند. اهمیت نسبی ملاحظات فوق می‌تواند تحت تأثیر پارامترهای عملکردی دیگر مانند خوردگی ، دمای بالا، بارهای شوک و یا ترکیبی از این شرایط و دیگر شرایط قرار گیرد.
 آب‌بندی تماسی در بیرینگ‌های غلتشی اثر قابل ملاحظه‌ای بر کارکرد و قابلیت اطمینان بیرینگ دارند. لذا مواد سازنده آنها باید مقاومت عالی در اکسیداسیون، حرارت و واکنش شیمیایی داشته باشند.
 برای نیازهای مختلف در کاربردهای متفاوت، از مواد مختلفی در ساخت رینگ‌ها، اجزای غلتنده، قفسه‌ و آب‌بندها استفاده می‌شود. به علاوه در شرایطی که روانکاری کافی امکان‌پذیر نیست و یا از عبور جریان الکتریکی از بیرینگ نمی‌توان جلوگیری کرد، بیرینگ‌های با پوشش‌های خاص تولید می‌شوند.