:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

جداول انطباقات توصيه شده

جداول انطباقات توصيه شده

 انطباقات توصيه شده براي شفت فولادي توپر در جداول زير آورده شده‌اند.


جدول 2: بيرينگ‌هاي شعاعي با رينگ داخلي استوانه‌اي


 جدول 3 : بيرينگ‌هاي كف گرد


و براي نشيمنگاه‌هاي فولادي و چدني،


جدول 4: بيرينگ‌هاي شعاعي- نشيمنگاه يكپارچه (Non-split)

 


جدول 5: بيرينگ‌هاي شعاعي- نشيمنگاه يكپارچه يا دو تكه

 


جدول 6 : بيرينگ‌هاي كف‌گرد

 

 

اين توصيه‌ها بر اساس نكات گفته شده در بخش‌هاي قبلي براي بيرينگ‌هاي جديد مي‌باشند.
توسعه در طراحي بيرينگ‌ها و سال‌ها تجربه در زمينه چيدمان و كاربرد بيرينگ‌ها اساس اين جداول مي‌باشند. بيرينگ‌هاي جديد بار بيشتري نسبت به بيرينگ‌هاي قديمي تحمل مي‌كنند و اين افزايش تحمل بار در جداول منظور شده است.

توجه
براي بيرينگ‌ها از فولاد ضد زنگ مي‌توان از تلرانس‌هاي جداول 2 تا 6 استفاده نمود ولي بايد به پانويس‌هاي 2 و 3 در جدول 2 توجه كرد پانويس 1 در جدول 2 براي بيرينگ‌ها از فولادهاي ضد زنگ صحيح نمي‌باشد. همچنين در صورت استفاده از بيرينگ‌ها از فولاد ضد زنگ در دماهاي بالا لازم است لقي داخلي اوليه بيرينگ مورد توجه قرار گيرد.