:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

جابجايي محوري

جابجايي محوري

بيرينگ‌هاي طرح NNCL و NNCF مي‌توانند جابجايي محوري شفت ناشي از انبساط حرارتي را در محدوده مشخصي تحمل كنند. از آن جايي كه جابجايي محوري در داخل بيرينگ و نه بين رينگ‌هاي بيرينگ و شفت يا نشيمنگاه انجام مي‌گيرد هيچ‌گونه اصطكاك اضافي ايجاد نمي‌شود. مقدار جابجايي مجاز «S » از وضعيت نرمال يك رينگ نسبت به رينگ ديگر در بيرينگ‌ها آورده شده است.