:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

جابجایی محوری

 

شفت و دیگر اجزای دورانی ماشین معمولاً توسط یک بیرینگ ثابت (Locating Bearing) و یک بیرینگ شناور (Non-Locating Bearing) مهار می‌شوند.
بیرینگ ثابت شفت را در دو جهت محوری ثابت می‌کند. بیرینگ‌های مناسب برای این موقعیت، بیرینگ‌هایی هستند که توانایی تحمل بار ترکیبی را دارند، همچنین بیرینگ‌هایی که توانایی جابجایی محوری داشته و به همراه یک بیرینگ دیگر به کار می‌روند (یک بیرینگ برای تحمل بار شعاعی و دیگری برای حمل بار محوری به کار می‌رود)، نیز مناسب می‌باشند
بیرینگ شناور به شفت اجازه حرکت محوری را می‌دهد و در نتیجه از ایجاد بار اضافی ناشی از انبساط حرارتی شفت جلوگیری می‌کند. مناسب‌ترین بیرینگ‌ها برای موقعیت شناور رولربیرینگ سوزنی و رولربیرینگ استوانه‌ای طرح NU و N (شکل زیر) می‌باشند.

 

طرح NJ رولربیرینگ‌های استوانه‌ای و بعضی از طرح‌های بدون قفسه رولربیرینگ‌های استوانه را نیز می‌توان به کار برد.(ماتریس زیر)

 برای دیدن ماتریس در اندازه اصلی اینجا کلیک کنید.

 

در کاربردهایی که جابجایی محوری نسبتاً بزرگ است و همچنین عدم همراستایی وجود دارد رولربیرینگ توریدال CARB مناسب‌ترین انتخاب برای موقعیت بیرینگ شناور می‌باشد (شکل زیر). در تمامی این بیرینگ‌ها حرکت محوری شفت نسبت به نشیمنگاه در داخل بیرینگ انجام می‌شود. مقادیر مجاز جابجایی محوری در جداول مربوط به بیرینگ‌ها آورده شده است.اگر از بیرینگ تفکیک‌ناپذیر (Non-Separable) نظیر بلبیرینگ شیار عمیق یا رولربیرینگ کروی در موقعیت شناور استفاده شود (شکل زیر)، یکی از رینگ‌های بیرینگ باید انطباق لق (Loose Fit) داشته باشد