:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

جابجايي بيرينگ

جابجايي بيرينگ

 بهتر است همواره از دستكش و تجهيزات جا به جايي و بلند كردن، كه براي نصب‌كردن و بيرون آوردن بيرينگ‌هاطراحي شده‌اند، استفاده شود. اين كار نه تنها باعث صرفه‌جويي در وقت و هزينه مي‌شود بلكه خستگي كم‌تر، خطر كم‌تر و احتمال بروز صدمات بدني را كاهش مي‌دهد.
به دلايل فوق استفاده از دستكش مقاوم به حرارت و روغن هنگام جا بهجايي بيرينگ‌هاي گرم و آغشته به روغن توصيه مي‌شود. اين دستكش‌ها بايد سطح خارجي با دوم و سطح داخلي نرم و ضد حساسيت داشته باشد
بيرينگ‌هاي گر، بزرگ و يا سنگين معمولاً مشكل ساز مي‌باشند. زيرا نمي‌توان آن‌ها را به صورت امن به كمك يك يا دو نفر جا به جا نمود. مي‌توان تجهيزات مناسب براي حمل و بلند كردن بيرينگ‌ها در كارگاه ساخت. ابزار جا به جايي بيرينگ‌ها (شكل2) يكي از اين تجهيزات مي‌باشد كه بيشتر مشكلات را حل نموده و جا به جايي، نصب و بيرون آوردن بيرينگ‌ها  را بر روي شف آسان مي‌كند.
براي جا به جايي و نصب بيرينگ‌هاي بزرگ و سنگين آن‌ها را بايداز يك نقطهآوزيان نمود. اما بايد از نوار فولادي يا كمربند پارچه‌اي مطابق شكل 3 استفاده نمود. قراردادن يك فر بين حلقه بلند كننده و كمربند نصب بيرينگ بر روي شفت را ساده مي‌كند.

(شكل 3)


براي سادگي در بلندكردن مي‌توان در بيرينگ‌هاي بزرگ بنا به درخواست بر روي سطح جانبي رينگ سوراخ  زروه شده‌اي ايجاد كرد. اندازه اين سوراخ‌ها به ضخامت رينگ بستگي دارد. بنابراين فقط بلند كردن بيرينگ و اجزاي آن از طريق پيچ‌هاي كه در اين سوراخ‌ها قرار مي‌گيرند، امكان‌پذير است همچنين نيرو بايد عمود بر رينگ مطابق شكل زير  به پچ‌ها وارد شود و در صورت اعمال نيرو به صورت‌ زاويه‌دار به اتصالات قابل تنظيم مناسب نياز مي‌باشد.
هنگام نصب نشيمنگاه بزرگ بر بيرينگي كه قبلاً بر روي شفت  نصب شده است، آويزان كردن نشيمنگاه از سه نقطه به طوري كه طول يكي از آويزها قابل تنظيم باشد توصيه مي‌شود. با اين روش مي‌توان نشيمنگاه را با بيرينگ به طور دقيق همراستا كرد.