:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

تلرانس ها

تلرانس ها

رينگ داخلي با قفسه و مجموعه رولرها و رينگ خارجي رولربيرينگ‌هاي مخروطي با شماره فني يكسان قابل جايگزين با يكديگر مي‌باشند در صورت اين جايگزيني تلرانس پهناي كل T حفظ خواهد شد.


بيرينگ‌هاي متريك
رولربيرينگ‌هاي مخروطي متريك به صورت استاندارد با تلرانس نرمال ساخته مي‌شوند.بعضي بيرينگ‌ها با تلرانس كاهش يافته پهنا مطابق كلاس CLN نيز توليد مي‌شوند. بيرينگ‌هايي كه داراي پيشوند J مي‌باشند به صورت استاندارد با تلرانس‌هاي كلاس CLN ساخته مي‌شوند.
كليه بيرينگ‌ها با قطر خارجي بزرگ‌تر از 420mm ميليمتر داراي دقت‌هاي ابعادي مطابق باكلاس نرمال مي‌باشند ولي دقت‌هاي حركتي آنها دقيق‌تر و مطابق كلاس تلرانس p6 است.
مقادير تلرانس‌هاي نرمال و CLN مطابق استاندارد ISO  492:2002 (كلاس‌هاي نرمال و 6X ) مي‌باشند. مقادير تلرانس P6 براي دقت‌هاي حركتي مطابق استاندارد DIN 620-1964  مي‌باشند كه اين استاندارد از سال 1998 حذف شده است.
 

بيرينگ‌هاي اينچي
رولربيرينگ‌هاي مخروطي يك رديفه اينچي به صورت استاندارد با تلرانس‌هاي نرمال توليد مي‌شوند. بيرينگ‌ها با تلرانس‌هاي دقيق‌تر يا تلرانس‌ كاهش يافته پهنا نظير تلرانس‌هاي CL3 و CLO نيز بنا به در خواست توليد مي‌شوند.اگر مخروط و كاپ داراي تلرانس پهناي متفاوتي با تلرانس‌هاي نرمال باشند پسوندي مطابق كه نشان دهنده مقادير واقعي تلرانس  است در شماره فني بيرينگ آورده مي‌شود. (جدول)


 مقادير تلرانس‌هاي CL3 ، CLO و نرمال مطابق استاندارد ANSI/ABMA 19.2-1994 بوده و آورده شده‌اند. استاندارد ISO 578:1987 نيز شامل اين  تلرانس‌ها بوده كه از سال 1997 اين استاندارد حذف شده است. (جدول) 

بيرينگ‌ها با مشخصه CL7C
بيرينگ‌ها با مشخصه CL7C مطابق تلرانس‌هاي نرمال توليد مي‌شوند.. ولي دقت‌هاي حركتي در اين بيرينگ‌ها به طور قابل ملاحظه‌اي دقيق‌تر مي‌باشند. مقادير اين تلرانس‌ها به همراه تلرانس‌‌‌هاي نرمال آورده شده‌اند. (جدول)