:شماره تماس 
 :واتس اپ 

تلرانس ها

تلرانس ها

رولربيرينگ هاي استوانه اي  دو رديفه به صورت استاندارد با تلرانس هاي نرمال توليد مي شود .اين تلرانس ها مطابق استاندارد هاي ISO 492:2002بوده است.
 

با ما در شبکه های اجتماعی همراه شوید