تماس بگیرید:

(021) 33990405
(031) 36643546

تلرانس ها

تلرانس ها

رولربيرينگ‌هاي استوانه‌اي يك رديفه بدون قفسه به صورت استاندارد با تلرانس هاي نرمال توليد مي‌شوند.. مقادير تلرانس مطابق استاندارد ISO 492:2002 بوده. لقي‌هاي ذكر شده براي بيرينگ نصب نشده