:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

تلرانس ها

تلرانس ها

رولربيرينگ‌هاي استوانه‌اي يك رديفه به صورت استاندارد با تلرانس نرمال براي دقت‌‌هاي ابعادي و تلرانس P6 براي دقت‌هاي حركتي ساخته مي‌شوند. (جدول)
 تلرانس‌ها مطابق استاندارد ISO 492:2002 بوده.