:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

تلرانس ها

تلرانس ها

رولرهاي بادامكي دو رديفه به صورت استاندارد با تلرانس‌هاي نرمال توليد مي‌‌شوند، بجز تلرانس قطر رينگ خارجي با سطح قوسي كه تلرانسي دو برابر نرمال دارد.
 مقادير تلرانس‌ها مطابق استاندارد ISO 492:2002 بوده.