:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

تلرانس ها

تلرانس ها

بلبيرينگ‌هاي چهار نقطه تماس به صورت استاندارد با تلرانس نرمال توليد مي‌شود. بعضي اندازه‌ها نيز با تلرانس‌هاي دقيق‌تر مطابق كلاس P6 نيز موجود مي‌باشند.
 بلبيرينگ‌هاي چهار نقطه تماس كلاس SKF اكسپلورر با دقت‌هاي حركتي P6 توليد مي‌شوند ولي دقت‌هاي ابعادي مطابق تلرانس‌هاي نرمال مي‌باشند. بجز تلرانس‌ها پهنا كه به4µm  كاهش يافته است.
 مقادير تلرانس‌ها مطابق استاندارد ISO 492:2002 مي‌باشند.