تماس بگیرید:

(021) 33990405
(031) 36643546

تلرانس ها

تلرانس ها

بلبيرينگ‌هاي چهار نقطه تماس به صورت استاندارد با تلرانس نرمال توليد مي‌شود. بعضي اندازه‌ها نيز با تلرانس‌هاي دقيق‌تر مطابق كلاس P6 نيز موجود مي‌باشند.
 بلبيرينگ‌هاي چهار نقطه تماس كلاس SKF اكسپلورر با دقت‌هاي حركتي P6 توليد مي‌شوند ولي دقت‌هاي ابعادي مطابق تلرانس‌هاي نرمال مي‌باشند. بجز تلرانس‌ها پهنا كه به4µm  كاهش يافته است.
 مقادير تلرانس‌ها مطابق استاندارد ISO 492:2002 مي‌باشند.