تماس بگیرید:

(021) 33990405
(031) 36643546

تلرانس ها

تلرانس ها

بلبيرينگ‌هاي تماس زاويه‌اي دو رديفه در طرح اصلي با تلرانس‌هاي نرمال توليد مي‌شوند. بلبيرينگ‌هاي كلاس اكسپلورر بلبيرينگ‌هاي سري 33DBNRCBM با تلرانس‌هاي كلاس P6 توليد مي‌شوند.
مقادير تلرانس‌ها مطابق استاندارد ISO 492:2002 بوده.

(جدول 1)