:شماره تماس 
 :واتس اپ 

تلرانس ها

تلرانس ها

رولرهاي بادامكي يك رديفه به صورت استاندارد با لقي C3 توليد مي‌شوند. حدود لقي مطابق استاندارد ISO 5753:1991 مي‌باشند.