:شماره تماس 
 :واتس اپ 

تلرانس ها

تلرانس ها

بلبيرينگ‌هاي شيار عميق دو رديفه با تلرانس‌هاي نرمال توليد مي‌شوند. مقادير اين تلرانس‌ها مطابق استاندارد ISO 492:2002 بوده.