تماس بگیرید:

(021) 33990405
(031) 36643546

تلرانس ها

تلرانس ها

بلبيرينگ‌هاي شيار عميق دو رديفه با تلرانس‌هاي نرمال توليد مي‌شوند. مقادير اين تلرانس‌ها مطابق استاندارد ISO 492:2002 بوده.