:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

تلرانس ها

تلرانس ها

بلبرينگ‌هاي شيار عميق يك رديفه به صورت استاندارد با تلرانس‌هاي نرمال توليد مي‌شوند.
 بلبيرينگ‌هاي شيار  عميق يك رديفه اكسپلورر با دقت بيشتري نسبت به تلرانس‌هاي نرمال استاندارد ISO توليد مي‌شوند. دقت‌هاي حركتي مطابق تلرانس P6 مي‌باشند، بجز تلرانس پهنا كه به طور قابل ملاحظه‌اي به مقادير زير كاهش داده شده است.
•  براي بيرينگ‌ها با قطر خارجي تا mm 110 و
•  براي بيرينگ‌هاي بزرگ‌تر
دقت‌هاي حركتي بستگي به ابعاد بيرينگ داشته و مطابق با مقادير زير است.
• تلرانس‌هاي p5 براي بيرينگ‌ها با قطر خارجي تا mm 52
• تلرانس‌هاي نرمال براي بيرينگ‌هاي بزرگ‌تر
در چيدمان‌هايي كه دقت عامل مهمي در عملكرد مي‌باشد مي‌توان از بلبيرينگ هاي يك  رديفه با تلرانس‌هاي p6 و p5 استفاده كرد.
 تلرانس‌ها براساس استاندارد ISO 492:2002 بوده .