:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

تلرانس های شفت

تلرانس های شفت

همان طوری که از اسم آنها مشخص است . غلاف های واسطه ،‌ واسطه بین بیرینگ وشفت  می باشند. لذا  محدوده  تلرانس های بازتری برای شفت استوانه ای نسبت بیرینگ ها با رینگ استوانه ای ،‌مجاز  می باشند. البته تلرانس های فرم باید در محدوده دقیق تری حفظ شوند زیرا تلرانس های فرم به  طور مستقیم  بر دقت  های حرکتی  بیرینگ تاثیر دارند. عموما  شفت باید دارای تلرانس h9 باشد ولی تلرانس استوانه ای  بودن باید IT5/2 مطابق  استاندارد  ISO 1101:2004 باشد .