:شماره تماس 
 :واتس اپ 

تلرانس های بیرینگ‌های غلتشی

تلرانس ها

ابعاد و دقت‌های حرکتی (Running Accuracy ) بیرینگ‌های غلتشی استاندارد شده‌اند. علاوه بر تلرانس‌های نرمال، استاندارد ISO شامل تلرانس‌های دقیق‌تر نظیر،
تلرانس‌ کلاس 6 مطابق با  تلرانس کلاس SKF P6
تلرانس کلاس 5 مطابق با تلرانس کلاس SKF P5
نیز می‌باشد. برای کاربردهای خاص نظیر محور کارگیر ماشین‌های ابزار بیرینگ‌ها با تلرانس‌های دقیق‌تر نظیر کلاس‌های P4 ، P4A ، PA9A ، SP و UP تولید می‌شوند.
اطلاعات مربوط به تلرانس هر بیرینگ در بخش مربوط به آن بیرینگ تحت عنوان «تلرانس‌ها» آورده شده است. بیرینگ‌ها با تلرانس‌های دقیق‌تر از نرمال با پسوندی در شماره فنی مشخص می‌شوند (به بخش «پسوندها و پیشوندها در شماره‌های فنی»  مراجعه کنید).