:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

تعیین مقدار nc وقتی که درجه آلودگی مشخص است

 

تعیین مقدار nc وقتی که درجه آلودگی مشخص است

 

در روانکاری با روغن وقتی که درجة آلودگی از روش شمارش میکروسکوپی یا از یک شمارندة اتوماتیک ذرات مطابق با استاندارد ISO 4406:1999 و یا به طور غیر مستقیم از طریق نرخ فیلتر که برای سیستم‌های بسته به کار می‌رود، مشخص است، می‌توان ضریب  ncرا برای درجه آلودگی تعیین کرد. توجه شود که ضریب  nc را نمی‌توان فقط بر اساس آلودگی روغن اندازه گرفت این ضریب شدیداً به شرایط روانکاری مانندk و ابعاد بیرینگ بستگی دارد. یک روش ساده شده مطابق با استاندارد DIN ISO 281 Addendum 4:2003 در این جا برای به دست آوردن nc  ارائه می‌شود که با استفاده از کد آلودگی روغن (یا نرخ فیلتر)، ضریبnc   بر اساس قطر متوسط dm=0.5(d+D) ، mm و نسبت لزجت k به دست می‌آید (نمودارهای8 و 9).

(نمودار 8)

 

(نمودار 9)


نمودارهای 8 و 9 مقادیر نمونه ضریب  nc را برای روانکاری با روغن در سیکل بسته با درجات مختلف فیلتر و کدهای آلودگی روغن به دست می‌دهند. ضرایب آلودگی مشابه را می‌توان در کاربردهایی که شامل حمام روغن (Oil Bath) بوده و هیچ افزایش آشکاری در ذرات آلوده کننده دیده نمی‌شود، به کار برد. از طرف دیگر اگر تعداد ذرات در یک حمام روغن به طور پیوسته به علت سایش یا ورود آلودگی افزایش یابد این افزایش باید در انتخاب ضریب nc  برای سیستم حمام روغن فوق مطابق با استاندارد DIN ISO 281 Addendum 4:2003 در محاسبات وارد شود.
برای روانکاری با گریس، ضریبnc   را می‌توان به روش مشابه محاسبه نمود هر چند که تعیین میزان آلودگی مشکل بوده و بنابراین یک روش کیفی ساده به کار برده می‌شود.
نمودارهای 10 و 11 مقادیر نمونه ضریب nc  را برای روانکاری با گریس در شرایط کارکرد فوق‌العاده تمیز و تمیزی نرمال نشان می‌دهند.

 

 (نمودار 10)                    

 

(نمودار 11)


برای دیگر درجات آلودگی در سیکل بسته روغن، حمام روغن و روانکاری با گریس به استاندارد DIN ISO 281 Addendum 4:2003 مراجعه کنید.
اهمیت اثر آلودگی بر عمر خستگی با مثالی شرح داده می‌شود. چند بلبیرینگ شیار عمیق 6305 با و بدون آب‌بند در محیط به شدت آلوده (یک جعبه دنده که شامل تعداد زیادی ذرات سایشی می‌باشد) آزمایش شده و هیچ گونه خرابی در بیرینگ آب‌بند شده دیده نشد. آزمایش به علت دلایلی عملی متوقف شد و در زمان توقف بیرینگ آب‌بند شده 30 برابر بیرینگ بدون آب‌بند کار کرده بود. عمر بیرینگ بدون آب‌بند 0.1 عمر محاسبه شده L10  می‌باشد که معادل ضریب nc=0  در جدول 4  است.

 

برای دیدن جدول در سایز اصلی اینجا را کلیک کنید.

 

نمودارهای 1 و 2 و 3 و 4  اهمیت تمیزی روانکاری را با کاهش ناگهانیaskf ضریب   وقتی که ضریب nc  کاهش پیدا می‌کند، نشان می‌دهند. استفاده از بیرینگ آب‌بند شده یک روش خوب و اقتصادی برای افزایش تمیزی در بیرینگ است.