:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

تعیین سری های قطر

تعیین سری های قطر

از آن جایی که تلرانس‌های تغییرات قطر داخلی و خارجی Vdp و VDP در جداول بیرینگ‌های غلتشی متریک (بجز رولربیرینگ‌های مخروطی) برای تمام سری‌های قطر صادق نمی‌باشند و همچنین تعیین سری قطر با توجه به شماره فنی بیرینگ همیشه امکان‌پذیر نیست، در جدول 2  سری‌های قطری را که جداول تلرانس‌های برای آنها صادق می‌باشند، آورده شده‌اند.