:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

تعمیر و نگه داری

تعمیر و نگه داری

بیرینگ ها ومجموعه Y- بیرینگ ها برای دماهای بالا برای تمام مدت عمر کار کرد خود روانکاری شده اند و لذا امکانات روانکاری مجدد ندارند  بلبیرینگ شیار  عمیق طرح  باز  VA201 باید بعد از شش ماه کار کرد بازرسی شود در این شرایط باز کردن نشیمنگاه ویا برای واگن های کوره ،‌ در آوردن چرخ از روی شفت و تمیز کردن بیرینگ از آلودگی ها کافی می باشد. درصورتی که فیلم روانکار خشک بر روی سطح  غلتش وجود نداشته وسطوح  براق فلز دیده شود ،‌بیرینگ را باید با گریس دما بالای سیاه رنگ که مخلوطی از پلی  الکالین گلیکول وگرافیت است،‌روانکاری مجدد کرد.