:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

تحریک ناشی از تغییر تعداد اجزای غلتنده تحت بار

تحریک ناشی از تغییر تعداد اجزای غلتنده تحت بار

وقتی بار شعاعی به یک بیرینگ وارد می‌شود تعداد اجزای غلتنده حمل کننده بار در حین کارکرد تغییر می‌کند. برای مثال 3-2-3-2 این پدیده موجب جابجایی در جهت بار شده که ارتعاش ناشی از آن اجتناب‌ناپذیر است. ولی می‌توان با اعمال پیش‌بار محوری و بارگذاری کلیه اجزای غلتنده آن را کاهش داد (برای رولربیرینگ استوانه‌ای امکان‌پذیر نیست).