:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

تاثیر میزان گریس بر اصطکاک

 

تاثیر میزان گریس بر اصطکاک

 در روانکاری با گریس، وقتی بیرینگ با گریس، به میزان توصیه شده، پر می‌شود (یا مجدداً پر می‌شود) اصطکاک ایجاد شده در ساعت‌های اولیه یا روزهای اولیه کارکرد (وابسته به سرعت) بیشتر از مقدار محاسبه شده است. علت این پدیده این است که گریس برای توزیع و پر کردن فضاهای خالی بیرینگ نیاز به وقت داشته و به علاوه به اطراف پاشیده می‌شود. برای در نظر گرفتن این اثر مقدار ممان اصطکاکی اولیه را برای بیرینگ‌هی سری سبک در 2 و برای بیرینگ‌های سری سنگین در 4 ضرب کنید. بعد از این دوره راه‌اندازی، ممان اصطکاکی کاهش یافته و مشابه حالت روانکاری با روغن می‌باشد (در بعضی موارد نیز حتی کمتر از مقدار محاسبه شده است). اگر میزان گریس بیشتر از میزان توصیه شده باشد اصطکاک در بیرینگ افزایش می‌یابد. برای اطلاعات بیشتر به بخش «روانکاری مجدد» مراجعه کنید.