تماس بگیرید:

(021) 33990405
(031) 36643546

تاثير دماي كاركرد بر عمر بيرينگ ها

تاثير دماي كاركرد بر عمر بيرينگ ها

رولربيرينگ‌هاي استوانه‌اي دو رديفه بدون قفسه تحت عمليات حرارتي خاص قرار مي‌گيرند، لذا مي‌توانند تا دماي150OC+  نيز كار كنند.