تماس بگیرید:

(021) 33990405
(031) 36643546

تاثير دماي كاركرد بر جنس بيرينگ

تاثير دماي كاركرد بر جنس بيرينگ

 كليه  رولر بيرينگ هاي  كروي تحت  عمليات حرارتي خاصي  قرار  مي گيرند لذا مي توانند  براي  مدت طولاني  دردماي  بالا بدون  اين كه  تغيير  ابعادي  در آنها ايجاد شود ،‌كار كنند . براي مثال دماي  200oc+ براي 2500 ساعت ويا  دماي بيشتر  براي  مدت  كوتاه تر مجاز مي باشند .