شماره تماس : 02133990405 - 03136643546

تاثير دماي كاركرد بر جنس بيرينگ

تاثير دماي كاركرد بر جنس بيرينگ

بلبيرينگ‌هاي چهار نقطه تماس تحت عمليات حرارتي خاص قرار مي‌گيرند. لذا هنگامي كه با قفسه‌هاي فولادي، برنجي و PEEK توليد مي‌شوند، مي‌توانند تا دماي 150oc نيز كار كنند