:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

تاثیر بیرینگ بر رفتار ارتعاشی کل یک سیستم

تاثیر بیرینگ بر رفتار ارتعاشی کل یک سیستم

در بیشتر کاربردها سفتی بیرینگ‌ها با سفتی دیگر اجزای سیستم هم مرتبه می‌باشد، بنابراین امکان کاهش ارتعاش در یک کاربرد با انتخاب صحیح بیرینگ (شامل پیش‌بار و لقی) و چیدمان، وجود دارد. سه روش برای کاهش ارتعاش پیشنهاد می‌شود.
• حذف عوامل تحریک کننده بحرانی در کاربرد
• میرا کردن ارتعاش جزء تحریک کننده بحرانی و اجزای تحت رزونانس
• تغییر سفتی سازه به منظور تغییر فرکانس بحرانی آن